Welkom op onze site:

de site van, voor- en over de Petit Basset Griffon Vendeen.

.
Wij hebben momenteel een 8 jaar oude Petit Basset Griffon Vendeen teefje te herplaatsen, zie pup info voor meer informatie. <>


.

.

Het is een elegante, moedige en karaktervolle hond, die met een even grote passie konijn, haas, ree of everzwijn verjaagt. Alhoewel het geboren jagers zijn, vormen de bassets griffons vendéens prachtig gezelschap.
Het zijn honden met karakter, guitig soms een tikkeltje koppig. Ze kunnen perfect opgevoed worden als ze vanaf hun prille jeugd aangepakt worden met een rechtvaardige vaste hand.Ze zijn zeer levendig en staan altijd klaar voor een lange wandeling.
Ze vrolijken het huisgezin op door hun goed humeur en hun opgewektheid maar ze hebben voldoende ruimte nodig om zich uit te leven.
Zij gaan zeer vlot om met mens en dier, zonder zich te laten imponeren.
Ze tonen zich bijzonder aanhankellijk jegens hun huisgenoten. Het zijn ongecompliceerde honden, zowat zonder gezondheidsproblemen.
Interesse? Neem gerust een uitgebreid kijkje op onze website en schroom niet om met ons in contact te treden als u ons met vragen- en/of opmerkingen wilt bestoken.
Elke serieus contact zullen wij zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
Veel plezier op onze site!
"from High Hill Castle"
is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

© Copyright 1995-2024. Alle rechten voorbehouden.
Op de inhoud van de webpagina’s van onze site en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de site eigenaar. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de site eigenaar.

E-mail: trimsalonnicole@hetnet.nl