Geschiedenis

In de tijd dat de Grand Basset Griffon Vendeen furore maakte als veelzijdige gebruikshond, was er de wens bij de vele kleinere jagers een kleinere basset te hebben, maar met dezelfde eigenschappen als de Grand Basset Griffon Vendeen.
Al vanaf de oprichting in 1907 van de Club du Griffon Vendéen in Frankrijk bestond er weliswaar een basset à Petite Taille (34-38 cm) maar men dezelfde raskenmerken als de Basset à Grande taille (toen nog 38-42 cm met 2 cm extra voor uitzonderlijk goede honden).
Het resultaat van deze Petite Taille was dus een
Grand Basset op korte pootjes, waarbij de oren door het stof sleepten en het lichaam veel te fors was voor deze "kleine" Basset, waardoor ze geen uithoudingsvermogen hadden. Ze misten de snelheid en de levendigheid en waren bovendien in het onderhoud net zo duur als de Grand Basset; hun magen waren n.l. niet gekrompen. Ook was het voor deze honden toegestaan een krom of halfkrom front te hebben.
Al met al niet zo'n ideale hond. De toenmalige voorzitter van de franse Club, Mr. Abel Dezamy, nam het heft in handen en stelde aparte raskenmerken samen voor de kleine Basset, welke werden aangenomen door het comité van de club. Daardoor kreeg de Petit Basset Griffon Vendéen pas na de 2e W.O. een eigen erkende rasstandaard.
Deze standaard de Petit Basset Griffon Vendéen als een hond die in alle onderdelen een harmonieuze verkleining was van zijn grote broer, de Grand Basset Griffon Vendeen, maar met behoud
jaren voordat men het type kon stabiliseren. De ontwikkelingen van het nieuwe type werd behoorlijk vertraagd doordat men de Petit en Grand Basset Griffon Vendéen nog door elkaar mocht fokken. Er werd onderling gekruist, en naargelang de grootte van de nakomelinge werden ze ingeschreven als Petit of Grand (met stamboom!). Zo konden er dus in één nest Petits en Grands voorkomen!
Sinds in 1976 de standaarden voor de verschillende Griffon Vendéen rassen werden herzien, werd het verboden de Petit en Grand Basset Griffon Vendéen te kruisen.
In Nederland hebben we inmiddels al Petits Bassets, die tot in de 5e à 6e generatie zuiver gefokt zijn, d.w.z. dat er onder de voorouders op de stambomen geen Grands Bassets meer voorkomen. Een Petit Basset Griffon Vendéen met bijlage stamboom is beslist niet meer nodig!
Sinds de Petit Basset (in zijn echte Petit-vorm) zijn intrede heeft gedaan, is hij zeer populair geworden onder de franse jagers. Hij is een manusje van alles, de ideale metgezel van de jager op konijn, fazant en ander klein wild.

Dit kleine, zeer levendige hondje is de gebaarde duivel van het kreupelhout. Hij bezit alle geestelijke kwaliteiten om de naam Griffon Vendéen te rechtvaardigen: passie voor de jacht, geestdrift, onverschrokkenheid en intelligentie.

De Petit Basset Griffon Vendéen is een snel, compact, krachtig, zeer levendig hondje, vrolijk, zelfbewust en ondernemend van aard. Hij is lief en graag in gezelschap van mensen en dieren, maar ook eigenwijs en onafhankelijk. Voor een Brak is hij met een consequente opvoeding redelijk gehoorzaam te krijgen. Qua maat en karakter is het een heel plezierige huishond.

© HighHillCastle, alle rechten voorbehouden!